Butler, Joseph

Butler, Joseph, engleski filozof, anglikanski biskup (Wantage, Berkshire, 18. V. 1692 – Bath, Somerset, 16. VI. 1752). Jedan od najvažnijih engleskih moralnih filozofa. Od 1718. dvorski propovjednik, zatim godinama župnik i kapelan kraljice Karoline; od 1738. biskup Bristola, od 1750. biskup Durhama. Odlučan branitelj kršćanstva protiv tadašnjeg racionalizma. Osobito napada deizam i hedonizam. Utjecao na kardinala i katoličkog teologa Johna Henryja Newmana. Glavna djela: Propovijedi o ljudskoj naravi (1726), O naravi vrline (u: Analogy of religion, natural and revealed, to the constitution and course of nature, 1736).