Butler, Reg(inald) Cotterell

Reginald Cotterell Butler Figura u prostoru
Butler, Reg(inald) Cotterell, engleski kipar (Buntingford, 28. IV. 1913 – Berkhampsted, 23. X. 1981). Diplomirao arhitekturu. U kiparstvu samouk. Pripada prvoj generaciji engleskih kipara koji rade skulpture od željeza i žice u 1950-ima i 1960-ima. Poslije oblikuje senzualne skulpture ženskih aktova u kamenu i drvu.