Butozan, Vaso

Butozan, Vaso, bosansko-hercegovački veterinar i političar (Starčevo, kraj Pančeva, 1902 – Zagreb, 14. V. 1974). Profesor Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Istraživao hematologiju i zarazne bolesti domaćih životinja. Član AVNOJ-a i ZAVNOBIH-a 1943; povjerenik za narodno zdravlje BiH 1944, za poljoprivredu 1945; ministar zdravlja 1947–48, poljoprivrede 1949, znanosti i kulture 1950. Tajnik Prezidija Narodne skupštine BiH 1951–53. Član IV BiH 1953. Prvi predsjednik Akademije znanosti i umjetnosti BiH.