Butung

Butung, također Buton, indonez. otok ji od Sulawesija, u provinciji Sulawesi Tenggara; 5180 km2, 317 100 st. (1980). Najveći grad i luka Baubau, na jz obali. Mnogobrojne malene uvale. Proizvodnja tikovine za brodogradnju i bitumena; prehr. proizvodi (kokosov orah, riba, šećer, brašno, kava) i duhan; kovanje bakra. Velike površine pod šumom. Uzletište kraj grada Baubaua. Spojen mostom sa susjednim otokom Munomom.