Bydgoszcz

Bydgoszcz, gl. grad u vojvodstvu Kujawsko-pomorskie u s Poljskoj, 110 km si od Poznańa, blizu utoka r. Brde u Vislu; 386 600 st. Želj. čvorište (povezuje Gornju Šlesku s baltičkim lukama), riječna i zračna luka. Industrijsko (drvna, tekst., kovinska, kem. ind., proizvodnja strojeva i elektron. opreme) i trg. središte (drvo, žito). U okolici nalazišta kalijeve soli. Kult. ustanove (kazališta, koncertna dvorana), znanstv. instituti; stari grad s got. građevinama iz XV. st. Grad od 1346; opustošen u XVII. st. za šved. ratova; porast važnosti od XVIII. st. izgradnjom istoimenoga kanala koji povezuje rijeke Vislu i Odru.