Byron, John

Byron, John, engleski pomorski časnik i istraživač (Newstead Abbey, Nottinghamshire, 8. XI. 1723 – London, 10. IV. 1786). Djed pjesnika Georgea Byrona. Putovao oko svijeta 1740–44, a opise iz njegove knjige Putovanje oko svijeta upotrijebio je G. Byron u poemi Don Juan. Bio je guverner Newfoundlanda 1769. Kao viceadmiral 1779. sukobio se s Francuzima u pomorskoj bitki kraj Granade.