C

C 1. Treće slovo abecede. 2. U rimskom pisanju brojeva znak za 100 (latinski: centum). 3. kem Znak za ugljik (carboneum). 4. fiz Znak za brzinu svjetlosti (c), od latinskog celeritas. 5. fiz Oznaka za stupanj temperature po Celsiusu (°C). 6. Znak za kulon, mjernu jedinicu električnog naboja (C). 7. mat Oznaka za neku konstantu; u geometriji, oznaka za stranicu nekog lika (c), npr. za hipotenuzu u pravokutnom trokutu. 8. inf Viši programski jezik s mogućnošću primjene na različitim tipovima i modelima računala; koristi se npr. za operacijske sustave i u znanstvenom radu; pogodan za razvoj sistemskih programa u operacijskom sustavu UNIX. 9. Oznaka za prefiks decimalnih mjernih jedinica – c = cent (stoti dio).