Cabanatuan

Cabanatuan, grad u sr. dijelu otoka Luzona, pokrajina Nueva Ecija, Filipini; leži na r. Pampangi, 110 km s od Manile; 201 000 st. Trg. središte poljoprivr. kraja (rižišta). Sveučilište (od 1946). Za II. svj. rata u blizini se nalazio jap. logor za branitelje Filipina zarobljene 1942. u bitkama na Bataanu i Corregidoru.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: