Cabanel, Alexandre

Alexandre Cabanel Rođenje Venere
Cabanel, Alexandre, francuski slikar (Montpellier, 28. IX. 1823 – Pariz, 23. I. 1889). Jedan od glavnih predstavnika konzervativnog akademizma u doba Drugoga carstva. Slikao sladunjave mitološke kompozicije, mondene portrete i dekorativne freske (Rođenje Venere). Profesor na pariškoj Académie des Beaux-Arts; učitelj hrvatskog slikara → Vlaha Bukovca, koji ga je oponašao u ranim radovima.