cabernet sauvignon

cabernet sauvignon, jedna od najpoznatijih vinskih sorti crnoga grožđa. Francuskoga je podrijetla (Bordeaux), prenesena u nas (najprije u Istru) oko 1880; u razdoblju 1970–75. u Poreštini su nikli brojni novi proizvodni nasadi ove sorte. Zbog otpornosti na gljivične bolesti, dobre rodnosti i mošta bogata sladorom i kiselinama, uzgaja se na svim kontinentima. Služi za proizvodnju istoimenih vina koja se u nas (ponegdje i s dodatkom crne vinske sorte, francuskoga caberneta) štite kao kvalitetna, a ono iz porečkoga vinogorja vodi se kao čuveno vino.