Cabinda

Cabinda (također Kabinda), provincija u Angoli, s od ušća r. Kongo u Atlantski ocean; eksklava Angole između Konga i DR Konga. 7270 km2, 199 001 st. Pretežno pod vlažnom trop. šumom; izvoz skupocjenog drva. Proizvodnja kakaa, kave, palmina ulja. Ležišta nafte u podmorju (26,5 mil. t, 1995); izvoz sirove nafte. Ribarstvo. Gl. grad, luka i zračna luka Cabinda.