Cáceres

Cáceres, gl. grad istoimene provincija u autonomnoj zajednici Extremaduri, z Španjolska; 78 600 st. Cestovno križište. Ind. (tekstil, koža, keramika, pluto); trgovina poljoprivr. proizvodima. Sz od grada ležišta fosfata. Stari dio grada opasan zidinama. Kasnogot. (XIII–XVI. st.) i druge crkve, srednjovj. palače i dr. Sveučilište (osn. 1973). U antici Colonia Norbensis Caesarina. Od IX. st. pod Maurima, za rekonkiste ga 1229. osvojio Alfons IX.