Cachin, Marcel

Cachin, Marcel, francuski političar (Paimpol, 20. IX. 1869 – Choisy-le-Roi, 12. II. 1958). Marksistički filozof i publicist. Član francuske Radničke stranke od 1891. Urednik i direktor lista L’Humanité 1918–58. Član CK i Političkog biroa KP od njezina osnutka 1920. Zastupnik u parlamentu od 1914; prvi komunistički senator od 1935; jedan od inicijatora i vođa Narodne fronte i čelnik pokreta otpora. Nakon II. svjetskog rata protivnik kolonijalnih ratova u Vijetnamu i Alžiru i borac pokreta za mir. Plodan autor filozofskih i publicističkih radova.