Kakojannis, Mihalis (Cacoyannis, Michael)

M. Kakojannis, scena iz filma Trojanke
Kakojannis, Mihalis (Cacoyannis, Michael), grčki filmski redatelj i scenarist (Limassol, Cipar, 11. VI. 1922 – Atena, 25. VII. 2011). Melodramom Stella (1955), u kojoj spaja duh antike i prizore iz suvremenoga mediteranskog života, postiže velik međunarodni uspjeh. Proslavio se adaptacijom romana N. Kazantzakisa Grk Zorba (1964, nagrađen trima Oscarima) o odnosu civiliziranoga stranca i prirodnoga grčkog seljaka, koji slavi radost življenja. Iznimno su cijenjene i njegove prilagodbe Euripidovih tragedija: Elektra (1962), Trojanke (1971), Ifigenija (1977).