Pont-du-Gard

Pont-du-Gard, akvedukt galsko-rimskoga grada Nemaususa (danas Nîmes) u južnoj Francuskoj, izgrađen sredinom I. st. pr. Kr. Dug je 269 m, visok 49 m; sastoji se od tri reda lukova nejednake veličine (u donjem je redu šest lukova, u srednjem 11, a u gornjem 35). Lukovi koji u sredini premošćuju rijeku veći su od ostalih, umiruju ritam arkada i stapaju se s linijama pejzaža. Kao jedan od najvažnijih rimskih spomenika te vrste na UNESCO-ovu je popisu svjetske kulturne baštine.