Aetije

Aetije (grčki Ἀέτıων, Aetion), grčki slikar (druga polovica IV. st. pr. Kr.). Predstavnik je takozvanoga četverobojnog slikarstva, najčešće u tehnici tempere. Iz detaljna Lukijanova opisa zna se da je izradio sliku vjenčanja Aleksandra Velikog i Roksane (327. pr. Kr.), na temelju koje je 1508. nastala renesansna Sodomina freska u Villi Farnesini u Rimu. Znatno je utjecao na pompejansko zidno slikarstvo, a i znamenita freska Aldobrandinska svadba iz Augustova doba (I. st.) mogući je odraz Aetijeve umjetnosti.