Laokoontova skupina

Laokoontova skupina, mramorno djelo kiparâ Hagezandra, → Atanodora i → Polidora, nastalo sredinom I. st. pr. Kr. Značajna je skulptura kasnohelenističkoga razdoblja, rađena po glavnim principima antičke umjetnosti ostvarenja lijepoga: harmonije, simetrije, proporcija ljudskoga tijela i odnosa u prostoru; u punom je pokretu i uvjerljive patetike. Nađena je 1506. u Neronovoj Domus aurea u Rimu; danas se čuva u Vatikanskim muzejima. Laokoont je čest motiv na grčkim vazama (od V. st. pr. Kr.) i na pompejanskim freskama, te je česta tema Giulija Romana, El Grecoa, Adriaena de Vriesa i Francesca Hayeza.