Calder, Alexander

Alexander Calder Mali pauk
Calder, Alexander, američki kipar, slikar i grafičar (Lawnton, Pennsylvania, 22. VIII. 1898 – New York, 11. XI. 1976). Završio studij strojarstva, poslije se likovno obrazovao u New Yorku i Parizu. Isprva radio grafiku i crtao skice životinja. Od 1926. djeluje u Parizu. Od žice, drva i drugoga raznovrsnog materijala oblikuje živo obojene apstraktne pokretne konstrukcije mobile i za pod pričvršćene skulpture stabiles (mobil pred plačom UNESCO-a u Parizu; stabiles Čovjek, Montreal). Kao umjetničku dimenziju osmislio skulpturu koja se pokreće strujanjem zraka uz česte zvučne efekte. Izrađivao jednostavne skulpture nalik na crteže žicom i maštovit nakit.