Titov slavoluk

Titov slavoluk (latinski Arcus Titi), slavoluk koji je u Rimu na Via Sacri podignuo rimski car Domicijan oko 82. godine prethodniku Titu, u čast osvajanja Jeruzalema 70. godine. Monumentalni mramorni slavoluk, rad Domicijanova omiljenoga arhitekta Rabariusa, simetrično je komponiran: dvije masivne baze nose jedan luk (svod je bogato ukrašen bareljefnim kazetama), dok je iznad luka na atici uklesan posvetni natpis. Ispod luka reljefni su prizori careva trijumfa na jednoj strani te pobjedničke povorke rimskih legionara koji iz Jeruzalema odnose menoru, simbol pobjede, na drugoj strani.