Calvin, Melvin

Melvin Calvin
Calvin, Melvin, američki kemičar (St. Paul, Minnesota, 8. IV. 1911 – Berkeley, 8. I. 1997). Radio na Sveučilištu u Berkeleyu (SAD) kao profesor i direktor Laboratorija za kemijsku biodinamiku. Sudjelovao (1941 –45) u izradi američke atomske bombe (Manhattan Project). Bavio se fotosintezom i posebno ulogom klorofila u njoj. Niz reakcija koje se događaju za vrijeme fotosinteze nazivaju se Calvinov ciklus. Dobitnik Nobelove nagrade za istraživanja asimilacije ugljičnog dioksida u biljkama (1961).