Ahilejev slikar

Ahilejev slikar, atički slikar vaza iz ranoklasičnoga doba, koji je djelovao sredinom V. st. pr. Kr. Nazvan po amfori na kojoj je prikazao Ahileja i Briseidu (danas u Vatikanskim muzejima u Rimu). Nježnim potezima slikao je crveno-žutim tonovima likove iznimne elegancije na bijeloj podlozi, tzv. bijele lekite.

 

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: