kulturna baština

kulturna baština, kulturna dobra materijalne ili nematerijalne baštine čovječanstva naslijeđena iz prošlosti te prirodna dobra. Temeljem Konvencije o zaštiti kulturnih i prirodnih dobara UNESCO-ov Svjetski odbor za baštinu, uz pomoć Međunarodnoga vijeća za spomenike i područja, ICOMOS-a (kratica od engleskoga International Council on Monuments and Sites) i Međunarodne udruge za očuvanje prirode i prirodnih dobara, stavlja odgovarajuća mjesta, gradske cjeline, arheološke lokalitete, pojedinačne spomenike i prirodne osobitosti na popis svjetske baštine (1972. sastavljeni su Popis svjetske kulturne i prirodne baštine te Popis ugrožene svjetske baštine).