kulturno dobro

kulturno dobro, oblik ljudskoga stvaralaštva prepoznat i priznat kao kulturna vrijednost te se kao takav čuva, a ako je njegova zaštita institucionalno važna, riječ je o kulturnom spomeniku. Kulturna dobra mogu biti materijalna i nematerijalna. Materijalna se dobra dijele na nepokretna (gradovi ili dijelovi gradskih cjelina – npr. gradske jezgre Dubrovnika i Trogira te povijesni kompleks i Dioklecijanova palača u Splitu; samostalne građevine, Eufrazijana u Poreču i katedrala sv. Jakova u Šibeniku; arheološki lokaliteti – Starogradsko polje na Hvaru), pokretna (npr. stećci iz Hrvatske, zajedno s korpusom iz susjednih zemalja; skulpture, slike, biblioteke, porculan, keramika, numizmatičke zbirke i dr.) te podvodna (potopljeni arheološki ostatci, brodovi). Hrvatska na UNESCO-ovu popisu materijalne kulturne baštine ima šest dobara. U nematerijalna kulturna dobra ubrajaju se jezici, obredi (npr. iz Hrvatske su na popisu viteški turnir Sinjska alka u Sinju, Festa sv. Vlaha u Dubrovniku, procesija s križem na Hvaru, proljetni ophod Kraljica ili Ljelja iz Gorjana, pokladni ophod zvončara iz Kastva), izvedbene umjetnosti (čipkarstvo u Hrvatskoj), stari glazbeni modusi pjesme ili plesa (dvoglasje tijesnih intervala iz Istre i Hrvatskoga primorja, vokalno-instrumentalni napjev bećarac s područja Slavonije, Baranje i Srijema, nijemo kolo iz Dalmatinske zagore, klapsko pjevanje iz Dalmacije), obrtničke vještine (tradicionalna izrada drvenih igračaka iz Hrvatskoga zagorja, medičarski obrt i licitari u sjeverozapadnoj Hrvatskoj), umijeće pripremanja tradicionalnih jela (mediteranska prehrana na Jadranu). Na UNESCO-ovu popisu nematerijalne kulturne baštine našlo se čak 13 dobara iz Hrvatske. Od 1960. u kulturna se dobra uključuju i tehnička dobra, a posebno mjesto dobivaju prirodna dobra i osobitosti (iznimni pejzaži – Plitvička jezera u Hrvatskoj, zoološki, botanički, geološki sklopovi, otočja). UNESCO je 1975. donio Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, kojom se reguliraju kriteriji i načini čuvanja kulturnih dobara.