Park prirode Žumberak–Samoborsko gorje

Park prirode Žumberak–Samoborsko gorje, park prirode smješten u brdsko-planinskom području s južne strane Žumberka i Samoborskoga gorja, u Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji. Parkom prirode proglašen je 1999. Prostire se na površini od 333 km2. Najviši su vrhovi Sveta Gera (Žumberačka gora, 1178 m) i Japetić (Samoborsko gorje, 879 m). Slapnica kod Krašića važan je krajobraz (od 1964). Japetić je posebni rezervat šumske vegetacije (29 ha). Srednjovjekovni plemićki Okić-grad i okolica park-šuma (od 1970). Biciklističke i pješačke staze. Šume hrasta (kitnjak i medunac), graba (obični i crni) i bukve. Bogata flora (travnjaci) i fauna (110 vrsta ptica, 11 vrsta šišmiša, vuk, medvjed). Područje je bogato vodom (828 izvora, 260 vodotoka, 164 lokve; Sopotski slap na izvoru Kupčine, slapovi Vranjački i Brisalo na Slapnici). Tisućljeće kulinarstva (kuharske radionice u rujnu), Žumberačka utrka (u rujnu). Japetić je od 2005. registriran kao letjelište za parajedrilice (vježbalište i natjecanja).