UNITA

UNITA (akronim od portugalskoga: Unitão Nacional para a Independência Total de Angola, Nacionalni savez za potpuno oslobođenje Angole), oslobodilačka organizacija koju su osnovali Jonas Savimbi i Antonio da Costa Fernandes 1966. u Muangaiu (provincija Moxico) spajanjem Nacionalne oslobodilačke fronte Angole (FNLA, osnovane 1957) i socijalističkoga Narodnog pokreta za oslobođenje Angole (MPLA, osnovane 1956). Nakon portugalskog povlačenja iz Angole 1975, izdvojila se MPLA, ali je UNITA preživjela uz američku pomoć i formirala vladu u provinciji Huambo. Nakon pogibije J. Savimbija 2002, UNITA je odustala od oružane borbe i razvija se kao politička stranka pod vodstvom Isaíasa Samakuve.