Carnot, Nicolas Léonard Sadi

Nicolas Léonard Sadi Carnot
Carnot, Nicolas Léonard Sadi, francuski fizičar (Pariz, 1. VI. 1796 – Pariz, 24. VIII. 1832). Proučavao učinak stroja prilikom pretvaranja topline u mehanički rad i zaključio da ovisi o razlici temperatura stroja: stroj prima toplinsku energiju na višoj temperaturi, dio pretvara u rad, a ostatak se gubi. Uveo pojam reverzibilnosti. Rad idealnoga toplinskog stroja odvija se u 4 faze tzv. Carnotova kružnog procesa. Formulirao drugi zakon termodinamike, po kojemu toplina uvijek prelazi s tijela više na tijelo niže temperature. Dao vrijednost za mehanički ekvivalent kalorije (1831).