šant

šant (engl. shunt) 1. U medicini, spoj dvaju anatomskih kanala koji omogućava miješanje njihova sadržaja, najčešće u srčano-žilnom sustavu (ondje dolazi do miješanja arterijske i venske krvi u srčanim šupljinama ili krvnim žilama). Prirođena je anomalija (npr. defekt srčane pregrade) ili se pak izvodi kirurškim putem (npr. za dijalizu). 2. U elektrotehnici, element koji omogućava da el. struja dođe s jednoga na drugi čvor neke el. mreže. Najčešće se šantom naziva otpor koji se postavlja paralelno mjernom instrumentu radi povećanja mjernog opsega.