Casona, Alejandro

Alejandro Casona
Casona, Alejandro (pravo prezime Rodríguez Álvarez), španjolski dramatičar (Besullo, 23. III. 1903 – Madrid, 17. IX. 1965). Od 1932. vodio slavni putujući teatar La Barraca. Emigrirao 1937. u Buenos Aires, gdje je živio sve do 1962. Pisao drame u maniri tzv. poetskog teatra a tek nakratko, za vrijeme Republike, napustio taj koncept u korist političkog angažmana (Naša Nataša). Jedan od vodećih španjolskih dramatičara XX. stoljeća. Važnije drame: Sirena na suhom; Opet vrag; Samoubojstva su zabranjena u proljeće; Drama u zoru; Čamac bez ribara; Drveće umire stojeći.