Cauchy, Augustin Louis

Augustin Louis Cauchy
Cauchy, Augustin Louis, francuski matematičar (Pariz, 21. VIII. 1789 – Sceaux, kraj Pariza, 23. V. 1857). Profesor u Parizu i Torinu. Pridonio algebri, matematičkoj fizici i astronomiji, a najviše realnoj i kompleksnoj analizi. Prvi dao potpuno zadovoljavajuću definiciju granične vrijednosti (limesa), konvergencije i neprekinute funkcije. Formalizirao postojeće definicije derivacije i integrala. Po njemu je nazvano više teorema i pojmova u matematici nego po bilo kojem drugom matematičaru.