Kornberg, Roger

Kornberg, Roger, amer. biokemičar (St. Louis, 24. IV. 1947). Sin Arthura. Doktorirao na Sveučilištu Stanford (1972), gdje postaje profesor (1978). Istraživao procese prijenosa genetskih informacija s DNK-lanca na RNK-lanac u eukariotskim stanicama i otkrio nukleosom, osnovnu strukturnu jedinicu kromatinske niti. Za razumijevanje molekulske osnove eukariotske transkripcije dobio je Nobelovu nagradu za kemiju (2006). Koristeći se elektronskom mikroskopijom i rendgenskom analizom uspio je razjasniti trodimenzionalnu strukturu mnogih enzima koji sudjeluju u procesu transkripcije.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: