Šanjek, Franjo

Franjo Šanjek
Šanjek, Franjo, hrvatski povjesničar (Poljana Biškupečka, kraj Varaždina, 1. IV. 1939 – Zagreb, 27. VII. 2019). Doktorirao povijest u Parizu 1971; profesor crkvene povijesti, metodologije i pomoćnih povijesnih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Jedan od utemeljitelja i glavni urednik časopisa Croatica christiana periodica (od 1978). Predavač na studiju povijesti u Rijeci i na Hrvatskim studijima u Zagrebu, gost profesor na više stranih sveučilišta. Predsjednik Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti (1992–99). U znanstvenom radu proučava europsko i hrvatsko srednjovjekovlje. Glavna djela: Bosansko-humski krstjani, 1975; Kršćanstvo na hrvatskom prostoru: Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.–20. st.), 1991; 1996; Vinko Paletin. Rasprava o pravu i opravdanosti rata (koautorica M. Polić-Bobić), 1994; Latinska paleografija i diplomatika, 2004; Dominikanci i Hrvati, 2008.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: