Celzo

Celzo (grčki: Kélsos), grčki filozof (druga polovina II. stoljeća). Pristaša platonizma, dobar poznavalac grčke i židovsko-kršćanske tradicije. Prvi teoretičar protiv kršćanstva. Po Celzu kršćanstvo izvire iz orijentalnih mitologija, primitivno je i puno antropomorfističkih zabluda, koristi se zastrašivanjem budućim životom da bi se proširilo. Kršćane smatra netolerantnima, društveno razornima i opasnima za sigurnost države. Izgubljeno djelo Istinita riječ poznato po citatima → Origena.