Césaire, Aimé

Césaire, Aimé, francuski književnik (Basse-Point, Martinique, 26. VI. 1913 – Fort-de-France, 17. IV. 2008). Politički aktivan u borbi za crnačku emancipaciju. Zastupnik otoka Martiniquea 1945. i načelnik Fort-de-Francea. Proslavio se lirikom (Zapis o povratku u zavičaj, 1939; Sunce prerezana grla, 1948) u kojoj progovara o crnačkoj stvarnosti, problemu rasizma i posljedicama kolonijalizma. Tvorac pojma négritude (crnaštvo), koji poziva na vraćanje afričkoj kulturnoj tradiciji. Pisao dramska (I psi su utihnuli, 1946; Tragedija kralja Kristofora, 1963; Jedno godišnje doba u Kongu, 1966) i esejistička djela (Rasprava o kolonijalizmu, 1951).