Cetinski sabor

Cetinski sabor, Dragutin Weingärtner Sabor u Cetinu 1527., Zagreb, Hrvatski povijesni muzej
Cetinski sabor, održan u Cetingradu 31. XII. 1526. i 1. I. 1527, na kojem je nakon pogibije Ludovika II. Jagelovića na Mohačkom polju 29. VIII. 1526. za hrvatskoga kralja izabran austrijski nadvojvoda Ferdinand Habsburški. Ferdinand je obećao poštovati i štititi postojeća prava i povlastice Hrvatskoga Kraljevstva; obvezao se o svojem trošku uzdržavati 1000 konjanika i 200 pješaka i održavati hrvatske protuturske utvrde. Nasuprot odlukama Cetinskoga sabora, Slavonski je sabor u Dubravi kraj Vrbovca izabrao za kralja 6. I. 1527. Ivana Zapolju, nakon čega je uslijedilo razdoblje građanskog rata koji je u velikoj mjeri oslabio vojno-obrambenu snagu Hrvatskoga Kraljevstva te Turcima olakšao prodiranje i donio nove osvajačke uspjehe.