Chaney, Lon

Lon Chaney
Chaney, Lon (pravo ime Alonso Chaney), američki filmski glumac (Colorado Springs, 1. IV. 1883 – New York, 26. VII. 1930). Isticao se po iznimnoj vještini prerušavanja i transformiranja (nadimak čovjek s tisuću lica) te kao prvi filmski glumac koji je liku čudovišta dao humane osobine. Važniji filmovi: Čudotvorac (1919), Oliver Twist (1922), Zvonar crkve Notre-Dame (1923), Fantom opere (1925), Paklena trojka (1925, zvučna verzija 1930).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: