Chase, Charley

Chase, Charley (pravim imenom i prezimenom Charles Joseph Parrott), američki filmski glumac i redatelj (Baltimore, 20. X. 1893 – Hollywood, 20. VI. 1940). Između 1924. i 1928, zahvaljujući nastupima u seriji burleski producenta Hala Roacha, jedna od glavnih zvijezda američke nijeme komedije. Djelatan, ali sa znatno manje uspjeha, i u zvučnom razdoblju.