Chiluba, Frederick

Chiluba, Frederick, zambijski političar (Kitwe, provincija Luapula, 30. IV. 1943). Predsjednik krovne organizacije ZCTU (Zambijski kongres sindikata) 1974–90. Protivnik jednostranačkog režima predsjednika → Kennetha Kaunde. Osnivač i predsjednik Pokreta za višestranačku demokraciju od 1990. Predsjednik republike od 1991. Njegov režim optužen za korupciju i lošu ekonomsku politiku. Na njegovu inicijativu 1996. usvojen ustavni amandman kojim se zabranjuje Kennethu Kaundi političku aktivnost. Skršio pokušaj vojnog udara 1997.