Cithara octochorda

Cithara octochorda, Beč 1701.
Cithara octochorda, zbornik latinskih i hrvatskih crkvenih napjeva, objavljen u Beču 1701. te 1723. i 1757. u Zagrebu. Čini se da ga je priredio zagrebački kanonik Toma Kovačević. Napjevi su podijeljeni u 8 dijelova prema crkvenoj godini (došašće, Božić, korizma, Uskrs, obične nedjelje, Marijini blagdani, svetački blagdani, pokajnička služba) po čemu je zbornik dobio naziv. U svakom su dijelu latinska i hrvatska misa, pa nabožne pjesme na latinskom i hrvatskom jeziku. Note su pisane na 4 linije, u prva dva izdanja kvadratnim, a u trećem romboidnim znakovima, preteže C-ključ, u 3. izdanju taktne crtice su oznake za predah u pjevanju.