Cleveland, Stephen Grover

Stephen Grover Cleveland
Cleveland, Stephen Grover, američki državnik (Caldwell, New Jersey, 18. III. 1837 – Princeton, 24. VI. 1908). Član Demokratske stranke. Guverner New Yorka (1882), predsjednik SAD-a (dvadesetdrugi, 1885–89, i dvadesetičetvrti 1893–97). Uspostavio zlatnu podlogu (1894); iste godine ugušio veliki radnički štrajk u Chicagu.