Clinton, Bill

Bill Clinton
Clinton, Bill (pravim imenom i prezimenom William Jefferson Blythe III.), američki državnik (Hope, Arkansas, 19. VIII. 1946). Prezime Clinton uzeo od svojega poočima. Diplomirao međunarodne odnose na Sveučilištu u Georgetownu i pravo na Sveučilištu Yale (1973). Član Demokratske stranke; državni odvjetnik Arkansasa; pet puta guverner Arkansasa; četrdesetdrugi predsjednik SAD-a; potvrđen na izborima 1996. Za njegova mandata (1993–2003) poboljšalo se gospodarsko stanje i smanjena je nezaposlenost. U vanjskoj politici SAD je odlučno pridonio završetku rata u bivšoj Jugoslaviji (Daytonski sporazum) i poveo intervenciju NATO-a na Kosovu. Godine 2004. objavio autobiografiju Moj život.