Combes, Émile

Combes, Émile, francuski političar (Roquecourbe, 6. IX. 1835 – Pons, 25. V. 1921). Odustao od svećeničkoga zvanja, završtio studij medicine. Gradonačelnik Ponsa 1875–85. Senator od 1885. na listi antiklerikalne Radikalne stranke. Predsjednik vlade 1902–05. Za njegova mandata pripreman je zakon o odvajanju Crkve od države. U znak poštovanja tadašnji premijer Aristide Briand imenovao ga je ministrom bez lisnice 1915. Djela: Psihologija sv. Tome Akvinskog (1860), Laička kampanja (1904), Druga sekularna kampanja (1906).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: