elektronička pošta

elektronička pošta (engl. electronic mail, uobičajeni kraći naziv: e-mail), telekomunikacijski sustav koji omogućuje slanje i primanje poruka s pomoću računala na ma kojim udaljenostima. Osim običnih poruka, utipkanih u obliku pisama, moguće je prenijeti glas, slike, grafike i dr. Dostavljene poruke spremaju se u elektron. poštanske sandučiće dodijeljene korisnicima na mreži, s mogućnošću gledanja, pohranjivanja ili brisanja. Elektroničku poštu rabe veliki sustavi s umreženim računalima (poduzeća, banke, javne uslužne djelatnosti, drž., zdravstv., obrazovne, istraživačke i druge ustanove) kao i individualni korisnici. Velikim je sustavima e. p. način lake, brze i jeftine komunikacije među njihovim zaposlenicima i drugima kojima je dopušteno uključivanje u njihovu računalnu mrežu. Poruke je moguće slati svim sudionicima sustava, bilo kojem krugu njih ili pojedincu. Moguća je i zaštita tajnosti poruka kada je to potrebno. Sustav elektron. pošte dovodi do novih oblika elastičnijeg i efikasnijeg organiziranja time što omogućuje zaposlenicima da sudjeluju u radnom procesu s raznih lokacija, sa službenog puta, ili čak iz svojih stanova u istom ili/i drugom mjestu.