Connecticut

Connecticut, r. na SI SAD-a, duga 655 km; porječje o. 11 000 km2. Izvire iz istoimenog jezera na S New Hampshirea i otječe na J tvoreći granicu Vermonta i New Hampshirea, protječe z Massachusettsom i središnjim dijelom Connecticuta i ulijeva se u morski prolaz Long Island. Plovna za morske brodove do Hartforda, za riječne do Windsora. Hidroelektrane.