Corelli, Arcangelo

Corelli, Arcangelo, talijanski skladatelj i violinist (Fusignano, 17. II. 1653 – Rim, 8. I. 1713). Kao violinski virtuoz djelovao u Francuskoj, Njemačkoj, Bologni i Rimu, ovdje bio u službi Crkve i kardinala, stekao velik ugled (“maestro nad maestrima”) i bogatstvo, odgojio nekoliko znamenitih violinista, kao skladatelja nasljedovalo ga više autora (→ Torelli, → Händel, → Johann Sebastian Bach, → Tartini). Pod imenom Arcomelo Erimanteo primljen (1706) za člana Akademije degli Arcadi. Glavni predstavnik klasičnoga razdoblja talijanske instrumentalne glazbe, utemeljitelj znamenite rimske violinske škole, otvorio nove putove violinskog umijeća, postavio temelj daljnjem razvoju višeglasnoga instrumentalnog sloga. Skladao solo-sonate i trio-sonate da chiesa i da camera (opus 1 i 3 po 12 trio-sonata da chiesa; opus 2 i 4 po 12 da camera; opus 12 solo-sonata – 6 da chiesa, 6 da camera; posljednji stavak u 12. čuvene su varijacije La Follia) i concerta grossa (12 u opusu 6, najpoznatiji broj 8 u g-molu “fatto per la notte di Natale”, to jest Božićni).