Coudenhove-Kalergi, Richard

Coudenhove-Kalergi, Richard, austrijski političar i pisac (Tokyo, 16. XI. 1894 – Schruns, 27. VII. 1972). Nakon 1918. ideolog i zagovornik paneuropskog pokreta. Smatrao da sve europske zemlje (osim SSSR-a i Velike Britanije) moraju sklopiti ugovore o obveznoj arbitraži sporova i carinskoj uniji, čime bi se postupno postavili temelji sjedinjene Europe. Počasni predsjednik europskog pokreta 1952–65.