Cranach, Lucas, st.

Lucas Cranach, st. Ljubomora, London, National Gallery
Cranach, Lucas, st., njemački slikar i grafičar (Kronach, kraj Bamberga, 1472 – Weimar, 16. X. 1553). Uz → Albrechta Dürera i → Hansa Holbeina ml. najznačajniji slikar prve polovine XVI. stoljeća u Njemačkoj. Pola stoljeća dvorski slikar Friedricha Mudrog Saskog u Wittenbergu. Prijatelj Martina Luthera i pristaša reformacije. Likovno se razvijao u izoliranom ambijentu Wittenberga, iako vremenski pripada renesansnome slikarstvu; tvrd crtež, plošno tretiranje boje i raspored likova u kompoziciji te slikarski svjetonazor odaju got. slikara. O njegovu školovanju znamo malo, prva sačuvana slika Raspeće datirana je oko 1500, a s ekspresivnim naturalizmom i neobičnim krajolikom prethodi umjetnosti → Albrechta Altdorfera. Iz toga je razdoblja nekoliko portreta i kompozicija (Portret bračnoga para Reuss, Autoportret i Bijeg u Egipat) s naznakama renesansne koncepcije i dubokim krajolikom u pozadini. Za dvorske naručitelje slika biblijske i mitološke prizore; likove oblači u suvremeno dvorsko ruho s pažljivo oslikanim detaljima, vrlo bliske žanr-scenama (Majka Božja s Djetetom i svecima; Parisov sud; Lot i kćeri). Posebno mjesto u njegovu opusu imaju graciozni, gotovo prozirni, bljedunjavo-senzualni aktovi u klasičnom kontrapostu (Venera; Lukrecija; Adam i Eva). Važne su njegove grafike kojima je ilustrirao književna djela protestantskih pisaca; među prvima izrađivao drvoreze u boji. Dugogodišnji voditelj velike i vrlo aktivne slikarske radionice (za njega su radila i dva sina) pa je atribucija djela često nesigurna.