Crespi, Giuseppe Maria

Giuseppe Maria Crespi Domaćica, Firenca, Uffizi
Crespi, Giuseppe Maria (zvan Lo Spagnolo), talijanski slikar i bakropisac (Bologna, 14. III. 1665 – Bologna, 16. VII. 1747). Sljedbenik baroknog izraza bolonjske škole; eklektičkim načinom ostvaruje mitološke, sakralne i narativne kompozicije oštrim kontrastima boja i chiaroscurom (Ahil i kentaur; Žena traži buhe). Ilustrirao književna djela. Utjecao na venecijanske slikare → Giovannija Battistu Piazzettu i → Pietra Longhija.