Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ, Crveni
polumjesec
Crveni križ (Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca), međunarodna humanitarna organizacija za pružanje pomoći u ratu i miru. Osnovao ju je Švicarac → Henri Dunant nakon austrijsko-talijansko-francuskoga rata 1859. sazvavši Odbor petorice, na čiji su se poziv predstavnici 16 država sastali u Ženevi 1863. i usvojili načela osnivanja dobrovoljnih organizacija Crvenoga križa po cijelom svijetu. Simbol je organizacije crveni križ na bijelom polju (obratno od švicarskoga državnoga grba; u islamskim zemljama – Crveni polumjesec). Sjedište Međunarodnog odbora Crvenoga križa nalazi se u Ženevi. Djelovanje Crvenoga križa u Hrvatskoj započinje 1878.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: