Curie, Pierre

Pierre Curie i Maria Curie-Skłodowska
Curie, Pierre, francuski fizičar (Pariz, 15. V. 1859 – Pariz, 19. IV. 1906). Profesor na Sorboni (1904–06). S bratom Jacquesom otkrio piezoelektrični efekt (→ piezoelektricitet) 1883, zakon radioaktivnog raspada 1902, a u kristalografiji načelo simetrije. Formulirao 1895. takozvani Curiejev zakon (nazvan i Curie–Weissov zakon) koji daje ovisnost magnetskoj ili električnoj susceptibilnosti nekog materijala o temperaturi. Temperatura iznad koje feromagnetski materijali pokazuju paramagnetska svojstva naziva se Curieova temperatura. Sa suprugom (→ Maria Curie-Skłodowska) otkrio elemente radij i polonij (1898). Podijelio Nobelovu nagradu za fiziku sa suprugom i s → A. H. Becquerelom 1903.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: