Cuvaj, Slavko

Cuvaj, Slavko, hrvatski ban i komesar (Bjelovar, 26. II. 1851 – Beč, 31. I. 1931). Podžupan Virovitičke i Požeške županije; veliki župan u Lici. U vrijeme političke krize imenovan banom (19. I. 1912); nakon tjedan dana raspustio Sabor. Dana 31. III. imenovan komesarom; ukida Ustav i provodi apsolutističku vladavinu. Protiv Cuvajeve politike održani su brojni prosvjedi školske mladeži, a Luka Jukić i Ivan Planinščak pokušali su na nj izvršiti atentat. Nakon drugog atentata povlači se iz političkog života.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: